Nieuws | Solarpark Zeeland
PERSBERICHT
Pijnacker, 21 december 2016

Zeeland krijgt het grootste
zonne-energie park van Nederland

Solarpark Zeeland en ib vogt zijn verheugd te kunnen aankondigen dat Solarpark Scaldia, het grootste zonne-energie park van Nederland, er komt.
Ongeveer 140 duizend zonnepanelen worden geplaatst op 40 hectare in de leidingstrook rond de Sloehaven in de gemeenten Borsele en Vlissingen. Hiervan komt circa twee derde deel op het grondgebied van Borsele. Dit 50 MWp zonnepark kan stroom leveren aan de industrie en huishoudens in de regio en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het gebruik van duurzame energie in de directe omgeving. Met dit project is een investering van circa 40 miljoen euro gemoeid.
Solarpark Scaldia verslaat daarmee zowel in oppervlakte als in capaciteit het tot nu toe grootste zonne-energiepark van Nederland, SunPort Delfzijl. Dat werd afgelopen jaar gerealiseerd in Delfzijl.


Eerste zonne-energie eind 2017

Maandag ondertekenden Hans Hoven, directeur van Solarpark Zeeland, het bedrijf dat het zonnepark ontwikkelde, en Carl von Braun, directeur van ib vogt, de overeenkomst voor de bouw en exploitatie van het project. Het park wordt gebouwd met de zonnepanelen in een innovatieve oost-westelijke richting. Dat zorgt voor een efficiënter gebruik van het perceel en een beter productieprofiel gedurende de dag.
ib vogt start met de aanleg van het park zodra vaststaat wanneer de stroomaansluiting voor het park gerealiseerd kan worden. De bouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting in het voorjaar van 2017 en ib vogt heeft als doel voor het einde van het jaar de eerste zonne-energie te kunnen leveren.
Definitieve overeenkomst
In 2015 werd een voorlopige grondovereenkomst getekend met Zeeland Seaports en een aantal particuliere grondeigenaren. Medio 2016 werd de bouwvergunning verkregen. Onlangs werd aan het project een SDE+ exploitatie subsidie toegekend.


Adviseurs

Solarpark Zeeland heeft adviseurs ingezet om haar innovatieve ideeën te valideren. Green Giraffe was betrokken als financieel adviseur en heeft actief ondersteund in de uiteindelijke projectontwikkeling. Daarnaast heeft adviesbureau Willie Fikken ondersteuning geboden bij de totstandkoming van de ruimtelijke onderbouwing.


Over Solarpark Zeeland;

Solarpark Zeeland is een Nederlandse projectontwikkelaar op het gebied van zonne energie met een focus op de ontwikkeling van grootschalige zonne-energie projecten op industriële gebieden.