Home | Solarpark Zeeland
Zonne-energie heeft in Zeeland een enorm potentieel, vanwege de vele zonuren.
Grootschalige toepassing van zonne-energie kan op termijn een belangrijke bijdrage leveren aan een vergaande reductie van CO2-emissies. Het levert een bijdrage aan het vergroten van de voorzieningszekerheid en het voorkomen van uitputting van onze voorraden fossiele brandstoffen waardoor het een grotere mate van onafhankelijkheid van energie-importen wordt bereikt.